Oplossen stankproblemen

Stankproblemen in huis kunnen meerdere oorzaken hebben. Zo kan er bijvoorbeeld een probleem zijn met het riool waardoor er stank uit de wc of gootsteen komt of de kruipruimte onder het huis kan vochtig zijn waardoor er sprake is van ongedierte en stank. Wat ook de reden is, het valt niet te ontkennen dat stank een probleem is waar u niet graag mee geconfronteerd wordt in huis. Het beste kunt u daarom een professional inschakelen voor het oplossen van stankproblemen.

Omdat deze problemen veelal door water veroorzaakt worden kunt u hier het beste de hulp van een ossloodgieter.nl bij inschakelen. Deze kan er namelijk voor zorgen dat u weer een droge kruipruimte krijgt of dat de problemen met het riool worden opgelost. Immers wil iedereen graag van een stankvrij en natuurlijk ook hygiƫnische woning genieten. Hoewel we niemand aanraden om zelf stankproblemen in huis op te lossen kunnen we wel voorbeelden geven hoe deze problemen opgelost kunnen worden.

Kruipruimtes en riool als bron van stank

De meest voordehand liggende oorzaak van stank in huis is het riool. Hier wordt namelijk ons afvalwater en ontlasting in afgevoerd waarbij nare geurtjes kunnen komen kijken. Een verstopte riolering kan ervoor zorgen dat er een stinkende lucht uit de wc naar boven komt. Lekkende riolering zorgt ervoor dat er problemen met stank ontstaan die moeilijker te lokaliseren zijn. Een lekkende riolering kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat er in de kruipruimte onder het huis een laag water komt te staan. Dit kan ook veroorzaakt worden door een normale waterleiding die lekt. Als dit water langere tijd in de ruimte onder het huis blijft staan trekt dit ongedierte aan en zal na verloop van tijd ook gaan stinken. Om deze stankproblemen op te lossen moet de lekkage of verstopping worden opgelost en de ruimte weer droog gemaakt worden.